Công nghệ số

3 kiểu lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất hiện nay, làm sao để thoát "bẫy online"?

Có những kiểu lừa đảo trực tuyến mà bạn có thể biết rồi hoặc chưa biết, nay được các chuyên gia an ninh mạng và tài chính dự báo là sẽ trở nên phổ biến nhất trong năm 2024. Đó là những kiểu lừa đảo nào và bạn cần làm gì để tránh bị lừa trên mạng?