Tài chính

Chứng khoán trên chặng đường chinh phục đỉnh 1.500 điểm, bỏ tiền vào "giỏ" nào?

42 phút trước

Năm 2024 được là đánh giá một năm rất thuận lợi cho chứng khoán, thời gian qua những cổ phiếu dẫn dắt đều đã tăng mạnh mẽ và liên tục chinh phục đỉnh lịch sử.