Sức khỏe & Làm đẹp

Tp.HCM: 2 bệnh nhi nghi ngộ độc Botulinum toxin hiện giờ ra sao?

Tình trạng 2 bệnh nhi đã được cải thiện, một trẻ đã cai máy thở và theo dõi tại Khoa Nội tổng hợp, một trẻ tiếp tục được chăm sóc và theo dõi tại Khoa Hồi sức.