Đầu tư

Những mặt hàng giúp xuất khẩu tăng trưởng tích cực từ đầu năm 2024

Gam màu sáng xuất hiện trong lĩnh vực xuất khẩu từ tháng 1/2024. Đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng này không thể không kể đến những mặt hàng nông lâm, thuỷ sản.