Doanh nhân & Doanh nghiệp

Beta Cinema 'thất thủ' ngay sau công bố chiếu phim "Đào, Phở và Piano" phi lợi nhuận

Toàn bộ doanh thu bán vé thu được từ phim sẽ được Shark Minh Beta nộp vào ngân sách Nhà nước để góp phần xây dựng lên những bộ phim có chất lượng nghệ thuật